Ακύρωση ανοίγματος προσφορών για προκήρυξη μετακίνησης ΓΕΛ Βραχατίου(Ιωάννινα)

Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2019 12:44

Το άνοιγμα των προσφορών για τη διοργάνωση της πενθήμερης εκδρομής της Γ΄ Λυκείου στα Ιωάννινα, δεν θα γίνει λόγω μη πραγματοποίησης της εκδρομής. Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση για να λάβουν γνώση τα τουριστικά γραφεία.

 

Η Διευθύντρια

Ζιούβα ΕυσταθίαΤελευταίες
    Δημοσιεύσεις

Πίνακες επιλεγέντων εκπαιδευτικών Ενισχυ…

Αναπληρωτές :: 11-12-2019

Οι επιλεγέντες υποψήφιοι που αναφέρονται στον επισυναπτόμενο πίνακα, οφείλουν να παρουσιαστούν στη ΔΔΕ Κορινθίας μόνο την Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 09.00 π.μ., με σκοπό να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης...

Περισσότερα...

Τοποθετήσεις και διαθέσεις αναπληρωτών

ΠΥΣΔΕ :: 10-12-2019

Τοποθετήσεις και διαθέσεις αναπληρωτών ΜΝΑΕ και Γενικής Παιδείας σύμφωνα με την 27η/10-12-2019 πράξη του ΠΥΣΔΕ Κορινθίας

Περισσότερα...