Σας ενημερώνουμε, ότι σε σχέση με τον διαγωνισμό για μετακίνηση της σχολικής μονάδας με βάση το με αρ.πρωτ 127/6-03-2019 σχετικό έγγραφο του Γυμνασίου και Λ.Τ Λεχαίου, το οποίο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Β/θμιας Εκπ/σης Κορινθίας για εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάδειξη διοργανωτή για την Διεξαγωγή Οργανωμένης Εκπαιδευτικής Επίσκεψης  τετραήμερης  διάρκειας  (σύνολο  συμμετεχόντων  μαθητών  37 και 4  συνοδοί καθηγητές), σε Ιωάννινα-Καστοριά-Θεσσαλονίκη  από  12 Παρασκευή έως  και Δευτέρα 15 Απριλίου 2019, ο διαγωνισμός κρίθηκε άγονος, καθώς το ένα τουριστικό γραφείο που έδωσε προσφορά, αντίβαινε τους όρους του διαγωνισμού, καθώς πρότεινε ξενοδοχεία τα οποία το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δεν ήταν διαθέσιμα.

Η Δ/ντρια

Μαργαρίτα Σταυροπούλου