Εκδρομές - Εκπαιδευτικές Επισκέψεις

Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2020 12:47

Συνημμένα θα βρείτε το με αριθμό πρωτ. 23040/2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Εκδρομές - Εκπαιδευτικές Επισκέψεις» καθώς και το σχετικό ΦΕΚ.

Τελευταίες
    Δημοσιεύσεις