Σύνθεση ΠΥΣΔΕ Κορινθίας

Τακτικά μέλη

  1. Ασβεστόπουλος Δημήτριος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δ.Ε. Κορινθίας ως Πρόεδρος.
  2. Κυριάκος Σπυρίδων, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ82, Διευθυντής του 1ου ΕΠΑΛ Νεμέας ως Τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρος.
  3. Αλεβίζου Σουλτάνα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ88.01, Διευθύντρια του 1ου ΕΠΑΛ Κορίνθου ως Τακτικό
    μέλος.
  4. Λέκκας Ηλίας, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ01, ως α' τακτικό αιρετό μέλος.
  5. Κατσούλας Παναγιώτης, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ86, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως β΄ τακτικό αιρετό μέλος.

 

Αναπληρωματικά μέλη (αντίστοιχα)

  1. Σπυροπούλου Αγγελική, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ80, Προϊσταμένη του τμήματος Ε' Εκπαιδευτικών Θεμάτων της ΔΔΕ Κορινθίας.
  2. Κίκερα Αικατερίνη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.04, Διευθύντρια του Γυμνασίου Λουτρακίου.
  3. Νανόπουλος Γεώργιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.01, Διευθυντής του 1ου Γυμνασίου Κορίνθου.

 

Γραμματεία ΠΥΣΔΕ