Τοποθετήσεις και διαθέσεις εκπαιδευτικών

Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2020 14:41

Τοποθετήσεις και διαθέσεις εκπαιδευτικών σύμφωνα με την 2η και 3η Πράξη του ΠΥΣΔΕ Κορινθίας.

Τοποθετήσεις και διαθέσεις εκπαιδευτικών σύμφωνα με την 1η Πράξη (15/1/2020) του ΠΥΣΔΕ Κορινθίας.

Τοποθετήσεις και διαθέσεις αναπληρωτών ΜΝΑΕ και Γενικής Παιδείας σύμφωνα με την 27η/10-12-2019 πράξη του ΠΥΣΔΕ Κορινθίας

Σελίδα 1 από 4

Τελευταίες
    Δημοσιεύσεις