Μετά την εξέταση των ενστάσεων με την πράξη 6η/24-07-2017 πράξη του Συμβουλίου Επιλογής Στελεχών ανακοινώνεται ο κυρωμένος αξιολογικός πίνακας υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Κορινθίας όπως κυρώθηκε με την 6950/24-07-2017 απόφαση της ΠΔΕ Πελοποννήσου.

 

Προσκαλούνται οι αναφερόμενοι στον πίνακα υποψήφιοι να καταθέσουν δήλωση προτίμησης τοποθέτησης διευθυντή σε σχολική μονάδα και Ε.Κ. αύριο Τρίτη 25-07-2017 στα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Κορινθίας (Νοταρά 123, 3ος όροφος).

Η υποβολή δήλωσης προτίμησης τοποθέτησης διευθυντή σε σχολική μονάδα υποβάλλεται από τον υποψήφιο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του σε κλειστό φάκελο ο οποίος πρωτοκολλείται.

Σελίδα 1 από 24

Τελευταίες
    Δημοσιεύσεις

Απόφαση Τοποθέτησης Διευθυντών

Επιλογές Στελεχών :: 28-07-2017

Επισυνάπτουμε την εκδοθείσα από την ΠΔΕ Πελοποννήσου απόφαση τοποθέτησης διευθυντών σε σχολικές μονάδες και Ε.Κ. Αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Κορινθίας. Οι τοθετηθέντες Διευθυντές οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία την Τρίτη 01-08-2017 στα γραφεία της...

Περισσότερα...

Πρόταση τοποθέτησης διευθυντών σε σχολικ…

Επιλογές Στελεχών :: 27-07-2017

Ανακοινώνεται η πρόταση τοποθέτησης διευθυντή σε σχολικές μονάδες και Ε.Κ. αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Κορινθίας όπως αυτή διαμορφώθηκε με την 07η/27-07-2017 πράξη του Συμβουλίου Επιλογής Στελεχών Δ.Ε. Κορινθίας.   Η επισυναπτόμενη πρόταση δεν είναι...

Περισσότερα...