Τοποθετήσεις αποσπάσεις και διαθέσεις εκπαιδευτικών

Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2013 13:45

Αποσπάσεις - Διαθέσεις εκπαιδευτικών με την 2η/14-02-2013 πράξη του ΠΥΣΔΕ Κορινθίας.