Τοποθετήσεις - Αποσπάσεις - Διαθέσεις Εκπαιδευτικών (17η)

Πέμπτη, 08 Σεπτεμβρίου 2016 16:40

Ανακοινώνεται το σχέδιο απόφασης Τοποθετήσεων, Αποσπάσεων και Διαθέσεων Εκπαιδευτικών της 17ης πράξης του ΠΥΣΔΕ.

Επόμενη συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ την Δευτέρα 15:00 μ.μ.

 

Τελευταίες
    Δημοσιεύσεις