Λειτουργικά Κενά για τους αναπληρωτές κλάδων ΠΕ02 - ΠΕ03 - ΠΕ04

Πέμπτη, 08 Σεπτεμβρίου 2016 16:59

Ανακοινώνονται τα λειτουργικά κενά αναπληρωτών κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 και καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που προσελήφθησαν στην ΔΔΕ Κορινθίας να συμπληρώσουν και να καταθέσουν στην ΔΔΕ Κορινθίας το επισυναπτόμενο έντυπο μέχρι την Δευτέρα 12-09-2016 και ώρα 12:00 μ.μ.

Τελευταίες
    Δημοσιεύσεις