Προσωρινή πρόταση τοποθέτησης σε οργανικά κενά έτους 2017

Δευτέρα, 05 Ιουνίου 2017 14:54

Αφορά την προσωρινή πρόταση τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε οργανικές θέσεις έτους 2017.

Σύμφωνα με την 11η/01-06-2016 πράξη του ΠΥΣΔΕ Κορινθίας ανακοινώνονται:

η προσωρινή πρόταση τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά και ο πίνακας με εναπομείναντα οργανικά κενά.

Προσκαλούνται οι εκπαιδευτικοί που:

α) επιθυμούν να υποβάλουν αιτιολογημένη αίτηση επανεξέτασης της πρότασης τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά να καταθέσουν σχετική αίτηση στη ΔΔΕ Κορινθίας μέχρι Πέμπτη 08-06-2017

β) βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Κορινθίας και ανήκουν σε κλάδο με εναπομείναντα οργανικά κενά να καταθέσουν την επισυναπτόμενη δήλωση τοποθέτησης σε εναπομείναντα οργανικά κενά μέχρι Πέμπτη 08-06-2017

Ενημερώνουμε ότι θα ακολουθήσει μεταγενέστερη ανακοίνωση, μετά την οριστικοποίηση των τοποθετήσεων σε οργανικές θέσεις, για κατάθεση αιτήσεων απόσπασης στο Μουσικό Γυμνάσιο Κορίνθου, στο ΕΕΕΕΚ Κορίνθου και σε σχολικές μονάδες εντός ΠΥΣΔΕ, όπως επίσης και αίτηση διάθεσης για συμπλήρωση ωραρίου και αίτηση για απόσπαση/διάθεση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Κορινθίας.

 

Τελευταίες
    Δημοσιεύσεις