Κύρωση Αξιολογικού Πίνακα - Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτίμησης

Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2017 17:21

Μετά την εξέταση των ενστάσεων με την πράξη 6η/24-07-2017 πράξη του Συμβουλίου Επιλογής Στελεχών ανακοινώνεται ο κυρωμένος αξιολογικός πίνακας υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Κορινθίας όπως κυρώθηκε με την 6950/24-07-2017 απόφαση της ΠΔΕ Πελοποννήσου.

 

Προσκαλούνται οι αναφερόμενοι στον πίνακα υποψήφιοι να καταθέσουν δήλωση προτίμησης τοποθέτησης διευθυντή σε σχολική μονάδα και Ε.Κ. αύριο Τρίτη 25-07-2017 στα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Κορινθίας (Νοταρά 123, 3ος όροφος).

Η υποβολή δήλωσης προτίμησης τοποθέτησης διευθυντή σε σχολική μονάδα υποβάλλεται από τον υποψήφιο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του σε κλειστό φάκελο ο οποίος πρωτοκολλείται.

Επισυνάπτονται:

1.       Ο κυρωμένος αξιολογικός πίνακας υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Κορινθίας

2.       Το έντυπο υποβολής δήλωσης προτίμησης που περιλαμβάνει και τη λίστα των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Κορινθίας

Πληροφορίες: 27410 - 77023

Τελευταίες
    Δημοσιεύσεις