Λειτουργικά Κενά - Υποβολή Αιτήσεων Τοποθέτησης, Διάθεσης, Απόσπασης

Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017 16:03

Ανακοινώνεται πίνακας λειτουργικών κενών και παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων τοποθέτησης, απόσπασης ή/και διάθεσης μέχρι και την Δευτέρα 04-09-2017.

Οι υφιστάμενες αιτήσεις ισχύουν εκτός αν υποβληθούν νέες.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να προσέξουν να δηλώσουν όλες τις σχολικές μονάδες που τους ενδιαφέρουν γιατί μπορεί να δημιουργηθούν κενά από αποσπάσεις, από πιθανές αλλαγές αριθμού τμημάτων ή άλλους λόγους.

Ο πίνακες λειτουργικών κενών θα ανανεώνεται όσο αυτό είναι δυνατόν.

Η αίτηση μπορεί να αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη mail (at) dide.kor.sch.gr ή με ΦΑΧ στο 27410 - 77021 ή αυτοπροσώπως στη ΔΔΕ Κορινθίας.