Τοποθετήσεις - Αποσπάσεις και Διαθέσεις Εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΔΕ (Γ΄ Φάση)

Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2017 15:19

Γ΄ Φάση Τοποθετήσεων - Αποσπάσεων και Διαθέσεων.

Επόμενη ημερομηνία ανακοινώσεων: Τετάρτη 13-09-2017.

 

Τελευταίες
    Δημοσιεύσεις