Οργανικές Υπεραριθμίες και Οργανικά Κενά 2018

Δευτέρα, 23 Απριλίου 2018 11:58

Ανακοινώνονται, σύμφωνα με την 09η/20-04-2018 πράξη του ΠΥΣΔΕ Κορινθίας οι αριθμητικές υπεραριθμίες και τα οργανικά κενά σχολικών μονάδων έτους 2018.

Oι εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά σε σχολείο και κλάδο που διαπιστώθηκε η αριθμητική υπεραριθμία, να δηλώσουν εντός πέντε (05) ημερών, αρχομένης της ημερομηνίας από Δευτέρα 23-04-2018 και μέχρι Παρασκευή 27-04-2018, εάν επιθυμούν ή όχι να χαρακτηριστούν ως υπεράριθμοι, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Οι εκπαιδευτικοί που θεωρούν ότι υπάρχει λανθασμένη εκτίμηση του ΠΥΣΔΕ Κορινθίας σε οργανικό κενό ή αριθμητική υπεραριθμία μπορούν να καταθέσουν αίτηση-ένσταση  εντός πέντε (05) ημερών, αρχομένης της ημερομηνίας από Δευτέρα 23-04-2018 και μέχρι Παρασκευή 27-04-2018.

Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, έχουν κάνει αίτηση βελτίωσης, έρχονται με μετάθεση στο Νομό θα υποβάλλουν αίτηση τοποθέτησης μετά τη διαδικασία άρσης υπεραριθμίας (υπολογίζεται για την επόμενη εβδομάδα).

 

Τελευταίες
    Δημοσιεύσεις