Ανακοίνωση πρότασης τοποθέτησης υπεραρίθμων & Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων τοποθέτησης σε οργανικά κενά

Τρίτη, 01 Μαΐου 2018 22:32

Ανακοινώνονται σύμφωνα με την 10η/30-04-2018 πράξη του ΠΥΣΔΕ Κορινθίας:

α) η ονομαστική κατάσταση υπεραρίθμων εκπαιδευτικών

β) η πρόταση τοποθέτησης υπεραρίθμων εκπαιδευτικών σε οργανικές θέσεις

γ) ο πίνακας κενών οργανικών θέσεων μετά τις τοποθετήσεις των υπεραρίθμων

δ) η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων τοποθέτησης σε οργανικά κενά

και προσκαλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί που

i) βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ,

ii) έχουν κάνει αίτηση βελτίωσης,

iii) επιστρέφουν από το εξωτερικό,

iv) μετατέθηκαν στη ΔΔΕ Κορινθίας,

v) παραμένουν υπεράριθμοι

να καταθέσουν δήλωση προτίμησης τοποθέτησης σε οργανικες θέσεις  έως και Δευτέρα 07-05-2018.

Η δηλώσεις θα κατατεθούν ηλεκτρονικά στο teachers.minedu.gov.gr

Παρακαλούμε να διαβαστούν οι οδηγίες που επισυνάπτονται.

Στο ίδιο διάστημα μπορούν να κατατεθούν και αιτήσεις επανεξέτασης της πρότασης τοποθέτησης υπεραρίθμων και του πίνακα οργανικών κενών στην ΔΔΕ Κορινθίας.

Πληροφορίες: 27410 - 77023, 27410 - 77025, 27410 - 77017

Τελευταίες
    Δημοσιεύσεις