Προσωρινή πρόταση τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε οργανικές θέσεις 2018

Πέμπτη, 10 Μαΐου 2018 11:33

 

Σας ανακοινώνουμε ότι το ΠΥΣΔΕ Κορινθίας με την υπ’αριθ. 11η/09-05-2018 Πράξη του, συνέταξε την πρόταση τοποθέτησης σε οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση βελτίωσης, βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, είχαν παραμείνει υπεράριθμοι, έρχονται με μετάθεση ή επιστρέφουν από το εξωτερικό.

Όλοι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν εντός πέντε (05) ημερών από τη σχετική ανακοίνωση (10-05-2018 έως 14-05-2018) αίτηση επανεξέτασης της πρότασης τοποθέτησης ή μη τοποθέτησής τους.

Οι εκπαιδευτικοί που δεν τοποθετήθηκαν σε σχολείο της προτίμησής τους, βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ και ανήκουν σε κλάδο με εναπομείναντα οργανικά κενά, καλούνται να υποβάλουν συμπληρωματική δήλωση για τοποθέτηση στα εναπομείναντα οργανικά κενά εντός πέντε (05) ημερών από την σχετική ανακοίνωση (10-05-2018 έως 14-05-2018).

Τελευταίες
    Δημοσιεύσεις

ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟΥ

Δ.Δ.Ε. Κορινθίας :: 23-08-2019

Στις 26, 27 και 28 Αυγούστου θα πραγματοποιηθούν εργασίες για την αλλαγή του τηλ.κέντρου. Ενδέχεται να υπάρχουν προβλήματα με τις τηλεφωνικές γραμμές. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την διεύθυνση mail@dide.kor.sch.gr για την επικοινωνία μέσω...

Περισσότερα...