Υποβολή αιτήσεων προσωρινής τοποθέτησης, αποσπάσης εντός ΠΥΣΔΕ, διάθεσης για συμπλήρωση ωραρίου

Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2018 11:33

Προσοχή στην τήρηση των ημερομηνιών που διαφέρουν από τις προηγούμενες χρονιές.

Προθεσμία έως 13 – 07 - 2018