Ανακοίνωση Λειτουργικών Κενών - Νέα πρόσκληση υποβολής δηλώσεων τοποθέτησης

Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2018 12:16

 Ανακοινώνεται ο τρέχων πίνακας λειτουργικών κενών σχολικών μονάδων ΔΔΕ Κορινθίας και καλούνται οι εκπαιδευτικοί που 

βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ

έρχονται με απόσπαση στο νομό 

είναι υπεράριθμοι ολικά ή κατά μέρος του ωραρίου

να υποβάλλουν την επισυναπτόμενη δήλωση τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες μέχρι την Δευτέρα 23-07-2018.

 

Είναι ευνόητο ότι αυτοί που έχουν ήδη καταθέσει αίτηση τοποθέτησης δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα. Όσοι καταθέσουν εκ νέου αίτηση, ισχύει πάντα η τελευταία αίτηση.