Τοποθετήσεις και Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών (Α΄Φάση)

Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2018 14:06

Με βάση την 15η/25-07-2018 πράξη του ΠΥΣΔΕ Κορινθίας ανακοινώνεται η Α΄ Φάση τοποθετήσεων εκπαιδευτικών αρμοδιότητας Δ.Δ.Ε. Κορινθίας με την επισήμανση ότι αποφασίστηκαν οι τοποθετήσεις και αποσπάσεις που διαπιστώνονται ως βέβαιες.

 

Η επόμενη φάση τοποθετήσεων και αποσπάσεων εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί από 31 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου.

 

Τελευταίες
    Δημοσιεύσεις