Τοποθετήσεις και Διαθέσεις Αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής

Παρασκευή, 07 Σεπτεμβρίου 2018 15:32

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (λόγω διόρθωσης στη σειρά τοποθέτησης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ02)

 Έχοντας υπ' όψη τη 18η/07-09-2018 πράξη του ΠΥΣΔΕ Κορινθίας ανακοινώνονται οι τοποθετήσεις και διαθέσεις των αναπληρωτών ειδικής αγωγής

 

Τελευταίες
    Δημοσιεύσεις