Αποσπάσεις και Διαθέσεις Εκπαιδευτικών (12-09)

Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2018 09:00

 Σύμφωνα με την 20η/12-09-2018 πράξη του ΠΥΣΔΕ Κορινθίας

Επόμενη ανακοίνωση αναμένεται την Δευτέρα 17-09

Τελευταίες
    Δημοσιεύσεις