Τοποθετήσεις και Διαθέσεις Εκπαιδευτικών

Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2018 20:48

 

 Ανακοινώνονται, μετά την 23η πράξη του ΠΥΣΔΕ Κορινθίας, 

α) τοποθετήσεις αναπληρωτών γενικής παιδείας

β) τοποθετήσεις και διαθέσεις αναπληρωτών ειδικής αγωγής

γ) διαθέσεις εκπαιδευτικών