Διαθέσεις Εκπαιδευτικών - Τοποθετήσεις Αναπληρωτών

Τρίτη, 09 Οκτωβρίου 2018 16:11

 Ανακοινώνονται οι τελευταίες αποφάσεις τοποθετήσεων και διαθέσεων, σύμφωνα με τις 24/04-10-2018 και 25/09-10-2018 πράξεις του ΠΥΣΔΕ Κορινθίας

Τελευταίες
    Δημοσιεύσεις