Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Γενικής Παιδείας

Τρίτη, 04 Δεκεμβρίου 2018 15:58

Σύμφωνα με την 33η/04-12-2018 πράξη του ΠΥΣΔΕ Κορινθίας ανακοινώνονται οι τοποθετήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών γενικής παιδείας που προσελήφθησαν με τις τελευταίες αποφάσεις του Υπ.Π.Ε.Θ.

 (Περιλαμβάνεται και η διάθεση ενός μονίμου εκπαιδευτικού.)

Τελευταίες
    Δημοσιεύσεις

Αποσπάσεις και Διαθέσεις Εκπαιδευτικών

Υπηρεσιακές Μεταβολές Εκπαιδευτικών :: 15-09-2020

Επισυνάπτεται η σχετική απόφαση που βασίζεται στην 17η πράξη του ΠΥΣΔΕ Κορινθίας,  αναμένεται επόμενη συνεδρίαση εντός της εβδομάδας.

Περισσότερα...

Διαθέσεις Εκπαιδευτικών σε σχολικές μονά…

Υπηρεσιακές Μεταβολές Εκπαιδευτικών :: 07-09-2020

Ανακοινώνονται δύο αποφάσεις διαθέσεων της ΔΔΕ Κορινθίας που βασίζονται στην 16η/07-09-2020 πράξη του ΠΥΣΔΕ Κορινθίας

Περισσότερα...