Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Γενικής Παιδείας

Τρίτη, 04 Δεκεμβρίου 2018 15:58

Σύμφωνα με την 33η/04-12-2018 πράξη του ΠΥΣΔΕ Κορινθίας ανακοινώνονται οι τοποθετήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών γενικής παιδείας που προσελήφθησαν με τις τελευταίες αποφάσεις του Υπ.Π.Ε.Θ.

 (Περιλαμβάνεται και η διάθεση ενός μονίμου εκπαιδευτικού.)

Τελευταίες
    Δημοσιεύσεις