Προσωρινή πρόταση τοποθέτησης σε οργανικά κενά 2019

Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2019 15:39

Σας ανακοινώνουμε ότι το ΠΥΣΔΕ Κορινθίας με την υπ’αριθ. 13η/19-07-2019 Πράξη του, συνέταξε την πρόταση τοποθέτησης σε οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση βελτίωσης, βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, είχαν παραμείνει υπεράριθμοι, έρχονται με μετάθεση ή επιστρέφουν από το εξωτερικό.

 

Όλοι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν εντός πέντε (05) ημερών από τη σχετική ανακοίνωση (19-07-2019 έως 25-07-2019) αίτηση επανεξέτασης της πρότασης τοποθέτησης ή μη τοποθέτησής τους.

 

Οι εκπαιδευτικοί που δεν τοποθετήθηκαν σε σχολείο της προτίμησής τους και ανήκουν σε κλάδο με εναπομείναντα οργανικά κενά, καλούνται να υποβάλουν συμπληρωματική δήλωση για τοποθέτηση στα εναπομείναντα οργανικά κενά εντός πέντε (05) ημερών από την σχετική ανακοίνωση (19-07-2019 έως 25-07-2019).