Τοποθετήσεις - Αποσπάσεις - Διαθέσεις Εκπαιδευτικών (Φάση Ι)

Σάββατο, 31 Αυγούστου 2019 19:44

Έχοντας υπόψη της 15η/30-08-2019 πράξη του ΠΥΣΔΕ Κορινθίας ανακοινώνεται η πρώτη φάση Τοποθετήσεων - Αποσπάσεων και Διαθέσεων σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς μας και στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.