Πρόσκληση υποβολής δηλώσεων προτίμησης αναπληρωτών (Β΄ Φάση)

Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2019 13:58

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που δεν έχουν υποβάλλει δήλωση προτίμησης τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες μπορούν να συμπληρώσουν το επισυναπτόμενο έντυπο και να το αποστείλουν στη ΔΔΕ Κορινθίας μέχρι Τρίτη 01-10-2019 και ώρα 11:30 στο mail (at) dide.kor.sch.gr

 

Επισυνάπτεται επίσης ο πίνακας λειτουργικών κενών και το σχετικό έντυπο δήλωσης προτίμησης.