Τοποθετήσεις αναπληρωτών - διαθέσεις εκπαιδευτικών

Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2019 16:17

Τοποθετήσεις - διαθέσεις εκπαιδευτικών που βασίζονται στην 24η/12-11-2019 πράξη του ΠΥΣΔΕ.

 

Τελευταίες
    Δημοσιεύσεις