Διαθέσεις Εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας και στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Δευτέρα, 07 Σεπτεμβρίου 2020 13:45

Ανακοινώνονται δύο αποφάσεις διαθέσεων της ΔΔΕ Κορινθίας που βασίζονται στην 16η/07-09-2020 πράξη του ΠΥΣΔΕ Κορινθίας