Αποσπάσεις και Διαθέσεις Εκπαιδευτικών

Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2020 14:37

Επισυνάπτεται η σχετική απόφαση που βασίζεται στην 17η πράξη του ΠΥΣΔΕ Κορινθίας, 

αναμένεται επόμενη συνεδρίαση εντός της εβδομάδας.