Διαθέσεις Εκπαιδευτικών - Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Β΄ Φάση

Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2020 14:29

Σύμφωνα με την 19η/23-09-2020 πράξη του ΠΥΣΔΕ Κορινθίας ανακοινώνονται:

α) Αποσπάσεις και Διαθέσεις Εκπαιδευτικών αρμοδιότητας ΔΔΕ Κορινθίας

β) Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας

γ) Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ Ειδικής Αγωγής

Τελευταίες
    Δημοσιεύσεις