Διαθέσεις Εκπαιδευτικών

Σάββατο, 03 Οκτωβρίου 2020 14:25

Με βάση την 20η πράξη του ΠΥΣΔΕ Κορινθίας ανακοινώνεται η επισυναπτόμενη απόφαση διαθέσεων εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες.

 

Τελευταίες
    Δημοσιεύσεις