Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Γενικής Παιδείας - Διαθέσεις Εκπαιδευτικών

Πέμπτη, 08 Οκτωβρίου 2020 16:54

Με βάση της 21η πράξη του ΠΥΣΔΕ Κορινθίας ανακοινώνονται:

 

α) οι τοποθετήσεις αναπληρωτών Γενικής Παιδείας, και

β) διαθέσεις Εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς μας

γ) τοποθετήσεις αναπληρωτών Ε.Α./Παράλληλης Στήριξης/ΕΕΠ/ΕΒΠ

 

Οι αναφερόμενοι αναπληρωτές έχουν δύο ημέρες προθεσμία να αναλάβουν υπηρεσία στη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους.