Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Τρίμηνης Διάρκειας - Διαθέσεις Εκπαιδευτικών

Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2020 14:42

Ανακοινώνονται, έχοντας υπόψη της 22η/2020 πράξη του ΠΥΣΔΕ:

 

α) η απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών τρίμηνης διάρκειας

β) διαθέσεις εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς μας