Πρόταση τοποθέτησης εκπαιδευτικών γενικής παιδείας σε οργανικές θέσεις - πρόσκληση υποβολής δηλώσεων σε εναπομείναντα οργανικά κενά

Τρίτη, 08 Ιουνίου 2021 12:29

Με βάση την 08η/07-06-2021 πράξη του ΠΥΣΔΕ Κορινθίας ανακοινώνονται

 

α) η πρόταση τοποθέτησης εκπαιδευτικών γενικής παιδείας σε οργανικές θέσεις

β) ο πίνακας με τα εναπομείναντα οργανικά κενά

γ) η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων τοποθέτησης σε εναπομείναντα οργανικά κενά για τους ευρισκόμενους στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων επανεξέτασης/υποβολής δηλώσεων: μέχρι και Τρίτη 15-06-2021.

 

αναρτήθηκε εκ νέου ο πίνακας με τα εναπομείναντα οργανικά κενά διορθωμένος στον κλάδο ΠΕ80