Πρόσκληση υποβολής δήλωσης τοποθέτησης σε οργανικά κενά εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής 2021

Πέμπτη, 10 Ιουνίου 2021 11:59
Σύμφωνα με την 08η πράξη του ΠΥΣΔΕ Κορινθίας ανακοινώνονται τα οργανικά κενά ειδικής αγωγής έτους 2021 και καλούνται οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στην ειδική αγωγή να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης τοποθέτησης σε οργανική θέση μέχρι και την Τρίτη 15-06-2021 και ώρα 13:00.
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί συμπληρώνουν το επισυναπτόμενο έντυπο και το αποστέλλουν ηλεκτρονικά στο mail [at] dide.kor.sch.gr.
Στην ίδια προθεσμία (μέχρι Τρίτη 15-06-2021 και ώρα 13:00) μπορούν να υποβάλλουν και αίτηση διόρθωσης του πίνακα οργανικών κενών.
Υπενθυμίζεται ότι για τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, πέρα από την υπόλοιπη νομοθεσία, ισχύει και το άρθρο 48 του Ν. 4692/2020 που αναφέρει:
 
"Οι τοποθετήσεις σε θέσεις των Τμημάτων Ένταξης πραγματοποιούνται μετά την κάλυψη όλων των κενών
στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) της οικείας περιοχής μετάθεσης. Αν οι εκπαιδευτικοί δεν υποβάλλουν αίτηση
προτίμησης για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης. Οι Σ.Μ.Ε.Α.Ε., στις οποίες υπάρχουν κενά,
κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης. Κατόπιν αυτού, τοποθετούνται υποχρεωτικά οι εκπαιδευτικοί που
έχουν τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. με τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης. Στη συνέχεια εξετάζονται οι προτιμήσεις
για τοποθέτηση σε θέσεις των Τμημάτων Ένταξης. Τα ανωτέρω ισχύουν για τοποθετήσεις μετά από μετάθεση, διορισμό ή απόσπαση."