Πρόταση τοποθέτησης εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής σε οργανικές θέσεις 2021

Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2021 11:28

Με βάησ την 09η/15-06-2021 πράξη του ΠΥΣΔΕ Κορινθίας ανακοινώνεται η πρόταση τοποθέτησης εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής έτους 2021.

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων επανεξέτασης: Μέχρι Τρίτη 22-06-2021 στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της ΔΔΕ Κορινθίας

 

Πληροφορίες: 27410-77023