Καλούνται οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί ΕΑΕ να υποβάλλουν αίτηση προσωρινής τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά έως και την Τετάρτη 26/8/2020.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί:

  • ιδιοχείρως κατά την ανάληψη υπηρεσίας και την ορκωμοσία στα γραφεία της ΔΔΕ Κορινθίας
  • μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο mail [at] dide.kor.sch.gr

Ο πίνακας κενών και το υπόδειγμα αίτησης επισυνάπτονται.

 

Σελίδα 1 από 4

Τελευταίες
    Δημοσιεύσεις