Δελτίου Τύπου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με διευκρινίσεις σχετικά με τις μετατάξεις εκπαιδευτικών ΔΕ σε ΠΕ και Διοικητικές Θέσεις

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας συνολικά τις αποφάσεις του ΥΠΑΙΘ σχετικά με τις μετατάξεις εκπαιδευτικών από ΔΕ σε ΠΕ και Διοικητικές θέσεις φορέων του ΥΠΑΙΘ και ανακοινοποιούμε πίνακα με τα μόρια των εκπαιδευτικών για διευκόλυνση όσων επιθυμούν να κάνουν αίτηση.

 

Υπενθυμίζουμε ότι οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας teachers.exams.minedu.gov.gr και κατόπιν οι εκπαιδευτικοί πρέπει να υποβάλουν τον αριθμό πρωτοκόλλου στην ΔΔΕ της οργανικής τους θέσης το αργότερο μέχρι 23 Αυγούστου και ώρα 15:00. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να διασταυρώσουν τα μόρια τους μπορούν να επικοινωνήσουν με το 27410 - 77025 (κα Κόρκα) και το 27410 - 77017 (κα Σιόρεντα). Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με το 27410 - 77023 (κος Μπέκος).

Τελευταίες
    Δημοσιεύσεις