Μετά από ερωτήματα που τέθηκαν τηλεφωνικά διευκρινίζουμε ότι οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν σε κλάδο στον οποίο δεν έχει προκύψει υπεραριθμία μπορούν να καταθέσουν την δήλωση τοποθέτησης σε οργανική θέση μέχρι και την Τρίτη 25-06-2013 αφού η λήξη της προθεσμίας (Δευτέρα 24-06-2013) είναι αργία.

Το ΠΥΣΔΕ Κορινθίας με την υπ' αριθμ. 14η/18-06-2013 πράξη του ανακοινώνει τον πίνακα οργανικών κενών ...

 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 27410 77025 (Κόρκα Α.) - 27410 77017 (Σιόρεντα Α.)

Τελευταίες
    Δημοσιεύσεις