Μετά την πρόταση τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε οργανικές θέσεις καλούνται οι εκπαιδευτικοί που:

α] βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ

β] κατέχουν οργανική θέση και επιθυμούν απόσπαση σε άλλη σχολική μονάδα του ΠΥΣΔΕ Κορινθίας

γ] κατέχουν οργανική θέση και επιθυμούν να συμπληρώσουν το υποχρεωτικό τους ωράριο σε συγκεκριμένη σχολική μονάδα

δ] επιθυμούν απόσπαση ή διάθεση στο Μουσικό Γυμνάσιο Κορίνθου, στο ΕΕΕΕΚ Κορίνθου ή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

να υποβάλλουν την επισυναπτόμενη δήλωση από Πέμπτη 28-06-2012 μέχρι και 15-07-2012.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, σύμφωνα με την 12η/27-06-2012 πράξη του ΠΥΣΔΕ Κορινθίας, την πρόταση τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε εναπομείναντα οργανικά κενά, καθώς και πίνακα κενών οργανικών θέσεων.

Όλοι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν εντός πέντε (5) ημερών από τη παρούσα ανακοίνωση αίτηση επανεξέτασης της πρότασης τοποθέτησης ή μη τοποθέτησής τους σε εναπομένων οργανικό κενό.

Το ΠΥΣΔΕ Κορινθίας με την υπ' αριθμ. 11η/21-06-2012 πράξη του (διαβιβαστικό)

Α] προτείνει την τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε οργανικές θέσεις σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

πίνακας

Β] προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς που έρχονται από μετάθεση ή βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ και ανήκουν σε κλάδο και περιοχή με εναπομείναντα οργανικα κενά να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης για τα εναπομείναντα οργανικά κενά

(Προθεσμία: μέχρι και Τρίτη 26-06-2012)

Αναμορφωμένος πίνακας οργανικών κενών

Έντυπο δήλωσης προτίμησης σε εναπομείναντα οργανικά κενά

Γ] προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς  να κάνουν αίτηση επανεξέτασης της πρότασης τοποθέτησης σε οργανικά κενά μέχρι και την Τρίτη 26-06 στην περίπτωση που διαπιστώσουν λάθη ή παραλείψεις.

Πληροφορίες: 27410-77023 (γραμματεία ΠΥΣΔΕ)