Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, σύμφωνα με την 12η/27-06-2012 πράξη του ΠΥΣΔΕ Κορινθίας, την πρόταση τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε εναπομείναντα οργανικά κενά, καθώς και πίνακα κενών οργανικών θέσεων.

Όλοι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν εντός πέντε (5) ημερών από τη παρούσα ανακοίνωση αίτηση επανεξέτασης της πρότασης τοποθέτησης ή μη τοποθέτησής τους σε εναπομένων οργανικό κενό.

Το ΠΥΣΔΕ Κορινθίας με την υπ' αριθμ. 11η/21-06-2012 πράξη του (διαβιβαστικό)

Α] προτείνει την τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε οργανικές θέσεις σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

πίνακας

Β] προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς που έρχονται από μετάθεση ή βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ και ανήκουν σε κλάδο και περιοχή με εναπομείναντα οργανικα κενά να υποβάλουν νέα δήλωση προτίμησης για τα εναπομείναντα οργανικά κενά

(Προθεσμία: μέχρι και Τρίτη 26-06-2012)

Αναμορφωμένος πίνακας οργανικών κενών

Έντυπο δήλωσης προτίμησης σε εναπομείναντα οργανικά κενά

Γ] προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς  να κάνουν αίτηση επανεξέτασης της πρότασης τοποθέτησης σε οργανικά κενά μέχρι και την Τρίτη 26-06 στην περίπτωση που διαπιστώσουν λάθη ή παραλείψεις.

Πληροφορίες: 27410-77023 (γραμματεία ΠΥΣΔΕ)

Το ΠΥΣΔΕ Κορινθίας με την υπ' αριθμ. 10η/15-06-2012 πράξη του :

α) κατήρτισε την πρόταση τοποθέτησης υπεραρίθμων εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά


Δείτε: Πρόταση τοποθέτησης υπεραρίθμων εκπαιδευτικών σε οργανικές θέσεις

β) αναμόρφωσε τον πίνακα οργανικών κενών και προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς που:

    ι) επιστρέφουν από το εξωτερικό

   ιι) υπέβαλλαν αίτηση βελτίωσης

  ιιι) βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ και δεν διορίστηκαν το 2011

   ιν) παραμένουν υπεράριθμοι

   ν) μετατέθηκαν στο ΠΥΣΔΕ Κορινθίας με τις μεταθέσεις 2012

να υποβάλουν αίτηση οριστικής τοποθέτησης από σήμερα 15-06-2012 μέχρι και την Τετάρτη 20-06-2012, είτε αυτοπροσώπως είτε μεσω FAX (27410-77021)


Δείτε:

Πρόσκληση

Έντυπο Δήλωσης Προτίμησης

Αναμορφωμένος Πίνακας Οργανικών Κενών

γ) ανακοινώνει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων επανεξέτασης στον πίνακα οργανικών κενών και στη πρόταση τοποθέτησης υπεραρίθμων εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά από σήμερα 15-06-2012 μέχρι και 20-06-2012.

Τελευταίες
    Δημοσιεύσεις