Με βάση απόσπασμα της 14ης πράξης του ΠΥΣΔΕ Κορινθίας ανακοινώνονται:

Α) διορθωμένη η απόφαση της α΄ φάσης τοποθετήσεων - αποσπάσεων και διαθέσεων εντός ΠΥΣΔΕ

Β) η απόφαση της Β΄ φάσης τοποθετήσεων - αποσπάσεων και διαθέσεων που αφορά τους κλάδους ΠΕ01, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ09, ΠΕ10 και ΠΕ13

Γ) επικαιροποιημένος πίνακας λειτουργικών κενών, κυρίως στους κλάδους που έχει ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος των εσωτερικών τοποθετήσεων

Εκτίμηση ημερομηνίας επόμενης ανακοίνωσης τοποθετήσεων - αποσπάσεων - διαθέσεων: Παρασκευή 08-09-2017

Με τις υπ' αρίθμ. 12 και 13 πράξεις του το ΠΥΣΔΕ Κορινθίας ολοκλήρωσε την Α΄ φάση Τοποθετήσεων - Αποσπάσεων και Διαθέσεων εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΔΕ και ολικών διαθέσεων στο ΠΥΣΠΕ Κορινθίας όπως ανακοινώνονται.

Ολοκληρώθηκαν, στο μεγαλύτερο μέρος τους, οι κλάδοι ΠΕ02, ΠΕ05 και ΠΕ06 και διενεργήθηκαν λίγες μεταβολές σε άλλους κλάδους.

Επόμενη συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ την Πέμπτη 7-9-2017 που θα αφορά τους υπόλοιπους κλάδους.

 

Ανακοινώνεται πίνακας λειτουργικών κενών και παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων τοποθέτησης, απόσπασης ή/και διάθεσης μέχρι και την Δευτέρα 04-09-2017.