Ανακοινώνονται, σύμφωνα με την 09η/20-04-2018 πράξη του ΠΥΣΔΕ Κορινθίας οι αριθμητικές υπεραριθμίες και τα οργανικά κενά σχολικών μονάδων έτους 2018.

Τελευταίες
    Δημοσιεύσεις