Προσκαλούνται οι εκπαιδευτικοί που:

ι) βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ

ιι) επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση απόσπασης/ διάθεσης εντός ΠΥΣΔΕ

να καταθέσουν τη σχετική αίτηση που επισυνάπτεται έως και 16-08-2017 αυτοπροσώπως στη ΔΔΕ Κορινθίας ή με FAX στο 27410 - 77021 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο mail(at)dide.kor.sch.gr.

Αφορά την προσωρινή πρόταση τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε οργανικές θέσεις έτους 2017.

Ανακοινώνονται σύμφωνα με την 10η/25-05-2017 πράξη του ΠΥΣΔΕ Κορινθίας: