Γ΄ Φάση Τοποθετήσεων - Αποσπάσεων και Διαθέσεων.

Επόμενη ημερομηνία ανακοινώσεων: Τετάρτη 13-09-2017.

 

Με βάση απόσπασμα της 14ης πράξης του ΠΥΣΔΕ Κορινθίας ανακοινώνονται:

Α) διορθωμένη η απόφαση της α΄ φάσης τοποθετήσεων - αποσπάσεων και διαθέσεων εντός ΠΥΣΔΕ

Β) η απόφαση της Β΄ φάσης τοποθετήσεων - αποσπάσεων και διαθέσεων που αφορά τους κλάδους ΠΕ01, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ09, ΠΕ10 και ΠΕ13

Γ) επικαιροποιημένος πίνακας λειτουργικών κενών, κυρίως στους κλάδους που έχει ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος των εσωτερικών τοποθετήσεων

Εκτίμηση ημερομηνίας επόμενης ανακοίνωσης τοποθετήσεων - αποσπάσεων - διαθέσεων: Παρασκευή 08-09-2017

Τελευταίες
    Δημοσιεύσεις