Ανακοινώνονται τα λειτουργικά κενά αναπληρωτών κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 και καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που προσελήφθησαν στην ΔΔΕ Κορινθίας να συμπληρώσουν και να καταθέσουν στην ΔΔΕ Κορινθίας το επισυναπτόμενο έντυπο μέχρι την Δευτέρα 12-09-2016 και ώρα 12:00 μ.μ.

Ανακοινώνεται το σχέδιο απόφασης Τοποθετήσεων, Αποσπάσεων και Διαθέσεων Εκπαιδευτικών της 17ης πράξης του ΠΥΣΔΕ.

Επόμενη συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ την Δευτέρα 15:00 μ.μ.