ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

(Διόρθωση του οργανικού κενού ΠΕ19-20 που βρίσκεται στο Γυμνάσιο - ΛΤ Γκούρας και όχι στο Γυμνάσιο - ΛΤ Καλλιάνων και της ημερομηνίας του πίνακα Οργανικών Κενών και Υπεραριθμιών Έτους 2016)

Διαθέσεις εκπαιδευτικών

Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2016 14:57

Τελευταίες
    Δημοσιεύσεις