Ανακοινώνεται ο πίνακας συνολικής μοριοδότησης (κατηγορίες Α+Β+Γ) των υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων Δ.Ε. Κορινθίας Σεπτεμβρίου 2016 ανά σχολική μονάδα.

Ενστάσεις επί του παραπάνω πίνακα μπορούν να υποβάλλονται από σήμερα μέχρι και Πέμπτη 23-09-2016 και ώρα 14:00.

Ανακοινώνεται η μοριοδότηση στις κατηγορίες Α΄ και Β΄ υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων μετά την εξέταση των ενστάσεων.

Σελίδα 1 από 5