Προσωρινοί Πίνακες Μοριοδότησης υποψηφίων Υπευθύνων ΕΚΦΕ, ΣΔ και ΣΣΝ

Κυριακή, 02 Σεπτεμβρίου 2012 21:50

Ανακοινώνουμε τους προσωρινούς πίνακες υποψηφίων υπευθύνων ΕΚΦΕ, ΣΔ και ΣΣΝ και ορίζουμε 3ήμερη προθεσμία ενστάσεων από 03-09-2012 μέχρι 05-09-2012.

Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβληθούν στα γραφεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας και θα εξεταστούν από το ΠΥΣΔΕ που θα συνεδριάσει στις 06-09-2012.

Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθούν οι προφορικές συνεντεύξεις των υποψηφίων ως ακολούθως:

Υποψήφιοι Υπεύθυνοι ΕΚΦΕ: ώρα 09:30

Υποψήφιοι Υπεύθυνοι ΣΔ: ώρα 10:00

Υποψήφιοι Υπεύθυνοι ΣΣΝ: ώρα 10:30

Πίνακας ΕΚΦΕ

Πίνακας ΣΔ

Πίνακας ΣΣΝ