Οριστικός Πίνακας Μοριοδότησης στις κατηγορίες Ι & ΙΙ υποψηφίων Υπευθύνων ΕΚΦΕ, ΣΔ και ΣΣΝ

Πέμπτη, 06 Σεπτεμβρίου 2012 18:26

Μετά την εξέταση των ενστάσεων που έγινε με την 16η/06-09-2012 πράξη του ΠΥΣΔΕ Κορινθίας ανακοινώνουμε τους οριστικούς πίνακας μοριοδότησης στις κατηγορίες Ι & ΙΙ των υποψηφίων Υπευθύνων ΕΚΦΕ, ΣΔ και ΣΣΝ ως ακολούθως:

ΕΚΦΕ

ΣΔ

ΣΣΝ